سفارش تبلیغ
صبا ویژن

باتری آلکالاین و لیتیوم پلیمر

باتری آلکالاین و لیتیوم پلیمر برای خرید

باتری آلکالاین بهتر است یا باتری لیتیوم پلیمر؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید با انواع باتری آلکالاین و باتری لیتیوم پلیمر آشنا شویم تا بتوانیم بهترین انتخاب را برای خرید باتری داشته باشیم. باتریهایی که از طریق فناوری باتریهای آلکالاین تولید میشوند با حرف لاتین L و آنهایی که با فناوری باتریهای لیتیومی تولید میشوند با حرف C نمایش داده میشوند. برای معرفی و مقایسه باتری آلکالاین و باتری لیتیوم پلیمر با ما همراه باشید.
 

به گزارش منبع مقاله توضیحات کلی به این صورت است:

باتری وسیلهای برای تولید انرژی است. باتریها متشکل از یک یا چند سلول هستند که با ایجاد جریان الکترون ها در مدار، انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کرده و در نتیجه انرژی لازم برای راهاندازی انواع وسایل را تامین میکند. باتریها در واقع ظرفی قابل حمل برای ذخیره برق هستند.

اگر باتریوجود نداشت، کوادکوپتر (پرنده بیسرنشین 4 ملخه) را باید به دیوار وصل میکردید ، یا خودروها همچنان با هندل دستی روشن میشدند یا بدتر از اینها دسته بازی Xbox همیشه باید با یک سیم به دستگاه متصل میماند.

تمام باتریها از سه جزء اصلی آند (طرف -)، کاتد (طرف +) و بعضی از انواع الکترولیت (مادهای که با آند و کاتد واکنش شیمیایی میدهد) تشکیل شده اند. هنگامیکه آند و کاتد به یک مدار متصل میشوند، میان آند و الکترولیت واکنش شیمیایی اتفاق میافتد. ‌این واکنش ها باعث میشوند الکترونها درون مدار جریان یابند و به درون کاتد، که واکنشهای شیمیایی دیگر نیز در آن اتفاق میافتد، بازگردند.

زمانیکه تمام مواد کاتد و آند استفاده شده و دیگر واکنش ندارند، باتری دیگر قادر به تولید برق نیست.‌ این نوع باتریها باتریهای اولیهو باتریهای آلکالایننامیده میشوند و به باتریهایی که قابلیت شارژ مجدد دارند باتریهای ثانویهو باتریهای لیتیومیگفته میشود.

باتریها براساس نوع واکنش شیمیایی، قابل شارژ بودن یا نبودن، کاربرد و ... به انواع مختلف از جمله باتری   آلکالاین، مدل روی-کربن، لیتیومی و ... تقسیم میشوند.


 

 

 

دارای الکترولیت

فعالیت شیمیایی

راندمان عالی در دمای بسیار پایین و بسیار بالا

دمای کاری

تلفنهای همراه، مدارهای الکترونیکی و کالاهایی که به جریان لحظهای زیاد نیاز ندارند.

کاربری

3.6 و 7.2 ولت

ولتاژ کاری

یکنواخت

نر

خ دشارژ

300 – 500 سیکل

چرخه شارژ

º C0 تا º C60

چرخه شارژ

کمتر از 0.1 درصد از ظرفیت باتری

میزان شارژ برای انبار

º C20-  تا º C60

دمای نگهداری

خطرناک برای محیط زیست و حتما در زبالههای قابل بازیافت قرار گیرد

بازیافت